Quy chuẩn đối với tin rao vặt Bình Định

Nội dung tin đăng chỉ được phép quảng cáo cho việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể, Văn bản quảng cáo không được sao chép từ các nhà quảng cáo khác. Hình ảnh trong quảng cáo phải liên quan đến mặt hàng hoặc dịch vụ được quảng cáo trong tin.

Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S8 / Tab S8 Plus / Tab S8 Ultra Hàng Chính Hãng

Giá: 1.900.00
Đăng bởi: Trần Hưng Thịnh. Thứ ba - 30/08/2022 07:38

Ba phiên bản. Ba sự lựa chọn hoàn hảo cho mỗi cá nhân Galaxy Tab S8: 11'' Galaxy Tab S8+:12.4" Galaxy Tab S8 Ultra: 14.6" (1) (1) Đo theo đường chéo, kích thước màn hình của Galaxy T