Quy chuẩn đối với tin rao vặt Bình Định

Nội dung tin đăng chỉ được phép quảng cáo cho việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể, Văn bản quảng cáo không được sao chép từ các nhà quảng cáo khác. Hình ảnh trong quảng cáo phải liên quan đến mặt hàng hoặc dịch vụ được quảng cáo trong tin.

Cáp điều khiển 10 lõi, Cáp tín hiệu 10 core - Altek Kabel

Giá: 20000
Đăng bởi: Quân Lê. Thứ hai - 12/06/2023 03:30
Cáp điều khiển 10 lõi, Cáp tín hiệu 10 core - Altek Kabel
Quy cách: Cáp điều khiển 10 lõi
Tiết diện dây:
+ Cáp điều khiển 10x0.5 mm
+ Cáp điều khiển 10x0.75 mm
+ Cáp điều khiển 10x1.0 mm
+ Cáp điều khiển 10x1.5 mm